Vol169熊吖BOBO三亚写真53P熊吖BOBO美媛馆

Vol169熊吖BOBO三亚写真53P熊吖BOBO美媛馆

 若寒邪在里,口中和而背恶寒者,属少阴证,宜附子汤;阳邪陷内,口燥渴而背恶寒者,属阳明证,宜人参白虎汤。尺外以候肾,尺里以候腹(原注:左尺兼主小肠、膀胱、前阴之病,右尺兼主大肠、后阴之病。

缓脉四至最从容,柳梢袅袅飑轻风,浮缓伤风项背强,沈缓伤湿痿痹同。一呼五至、一吸五至,其人当困若;乍大乍小者,难治。

若阳之数有首而无尾,阴之数有尾而无首,是以阳会于首而不至于足,阴会于足而不至于首也。 君主之官,以所生之甘味为泻,恶其泄气也。

衄后身凉知作解,不解犀角地黄清。谭子曰∶蛇化为龟,雀化为蛤,彼忽然忘曲屈之状,而得蹒跚之质,此倏然失飞鸣之态得介甲之体。

东方震之正位,得时得位,可谓至旺之木矣。又云:余先祖幼时得是书于某君,某君乃芬余氏之高足云云(萧君对育言时佚其姓名)。

天之象,圣人以器验之。若见关纹渐渐沉,须知入里病方深。

Leave a Reply