asmr助眠哄睡不正经

asmr助眠哄睡不正经

 将神灯照麻油浸透,用火点着,离疮半寸许,自外而内,周围徐徐照之,火头向上,药气入内,毒气随火解散,自不致内侵脏腑。七朝之后不溃腐,陷软无脓结空仓,疮上生衣如脱甲,孔中结子似含芳。

宜服袪风地黄丸,外用润肌膏,久久擦之即愈。食入即吐因胃热,口渴饮冷吐酸涎,身热唇红小便赤,加味温胆汤可痊。

组成:芥菜花一味,研细醋调患上。 若按之有力,毒滞为实;按之无力,正损为虚,不可不辨。

然火有虚实,如大眦红肉色深红者,心经实火也,宜黑参汤服之;小眦红丝色淡红者,心经虚火也,宜决明散主之。切忌针砭及追蚀等药,如妄用之,则难收敛瘰历形名各异,受病虽不外痰、湿、风、热、气毒结聚而成,然未有不兼恚怒、忿郁、幽滞、谋虑不遂而成者也。

肌肉长平,疮敛时尤加小心,谨慎调理。(竹叶石膏汤)人参麦冬去心石膏煆生知母竹叶生甘草水煎服。

红活速溃者顺;紫陷脉微,自汗谵语,坚硬溃迟者逆。<目录>卷五\编辑幼科种痘心法要旨苗者痘之痂也,种痘者,全资乎此以为胎毒之引导,关系匪轻,选苗时宜留神细察,不可轻忽,其中有可用者,有不可用者,惟在痘之顺与不顺别之,痘之不顺者出不尖圆,色不红润,浆不充满,所落之痂,温暗而薄,此天人合病,内外合邪所致,即幸而得愈,亦不过良工之善为调治,非天然之美,此等痘痂,断不可用,痘之顺者,始终无夹杂之证,出则尖圆,色则红润,浆则充满,所落之痂,苍蜡光泽,肥大厚实,此得天地阴阳之正气,极顺之苗也,收而用之,效如响应,但此痂甚少,所遇无多,或不能亲其事而假手他人,亦必令彼身亲目见方可,否则宁置而不用,切勿滥用,种者审之。

Leave a Reply