Abby王乔恩越南芽庄旅拍完美身材若隐若现的诱惑39P佑熙推女神

Abby王乔恩越南芽庄旅拍完美身材若隐若现的诱惑39P佑熙推女神

麻黄能开腠发汗,桂心能引血化汗,黄芩以清上中之热,大黄以泻中下之热,甘草、白芍能调胃而和中。正考见脾胃门,互考见虚损门。

 此手太阴、足太阳药也。周扬俊曰∶房劳未尝不病阳证,头痛发热是也,但不可轻用凉药耳,若以曾犯房劳,便用温药,杀人多矣。

 无阳二字,仲景言之不一,后人置为阙疑,不知乃亡津液之通称也,故以发汗为戒。经曰∶狂言为失志;又曰∶肾藏志。

如治伤寒服汤药下利不止,心中痞硬;服泻心汤已,复以他药下之,利不止,医以理中与赤石脂禹余粮,等分。 本方单用茯苓、白术,等分,名茯苓白术汤∶治脾虚不能制水,湿盛泄泻。

夫脑为元神之府,清阳聚会之处,如何得冷。夫喉痛,面赤身热,似是阳症,又见目瞑舌冷,却是阴盛隔阳于外之征。

古方用滑利药解效,因思胞不自转,为胎所压,胎若举起,胞系自疏,水道自通矣。盖稼穑作甘,甘能补胃,胃为气血之海,气血所从生也。

Leave a Reply