No5215女神朱可儿Flora私房真空白色女仆服饰配无内黑丝极致诱惑写真76P朱可儿秀人网

No5215女神朱可儿Flora私房真空白色女仆服饰配无内黑丝极致诱惑写真76P朱可儿秀人网

 盖其以生平之偏造为坚垒,必藕酒转为乡导,乃克有济也。御米壳、诃子皮各一钱,为末,米汤下。

已吐脓后,排脓散∶黄、白芷、五味、人参各《内经》谓∶风寒湿三气杂至,合而为痹。火气所在之经,必乘本经气旺之时而发,如心经热则潮于午,肾经热则潮于子之类,已详发热门。

 喉痹饮,徐徐频与,不可过用寒凉,恐痰结胸中,得寒则凝滞不运,渐至喘塞不治。食物卒从鼻中缩入,介介痛不出,以牛脂或羊脂如指头大,内鼻中,鼻红赤或紫黑,阳明血热,多得之好酒,热气熏蒸肺叶,故鼻红赤。

小肠、膀胱脉,俱结耳后完骨。设不食者,病转加,法当峻补。

治贲豚,下以导水丸、通经散,次用治血化气磨积之药调之。 痰少而粘连不易出,气燥也。

如脉缓,体重节痛,腹胀自利,米谷不化,湿也,平胃散。热甚昼夜不止,稍迟二三日则血凝难救,南方谓之中箭,又谓之中草子。

Leave a Reply