BelleDelphine福利网站

BelleDelphine福利网站

又用八珍汤加麦门冬、五味子而愈。余视其右腮洁白,左腮青赤,此肺肝二经,相击而作。

名丁奚哺露,用白术散为主,佐以十全丹,月余诸症渐愈,乃以异功散加当归及六味丸而痊。生下半月、旬日内吐者,止宜调治其母,恐婴儿脏腑脆弱,不胜药饵故也。

一小儿大便不通,审乳母饮食浓味所致,用清胃饮以治母热,儿间饮以一二匙而愈。 一小儿百日内患搐,痰涎自流。

余谓大便青色,木胜土也;或时溏泄,脾气不足也;额黑唇青,寒水侮土也;悉属中气虚寒。 一小儿停食腹痛。

作渴者,用七味白术散以生津液。 眉上∶青吉,忽红主烦躁夜啼,黄主霍乱,久病红者死。

一小儿九岁,吞酸恶食,肌体消瘦,腹中作痛,余谓食积虚羸也,用保和丸而愈。又服化痰止搐之药,而痰搐益甚,睡而露睛,手足微冷。

Leave a Reply