No245肉丝袜丝足凉高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No245肉丝袜丝足凉高跟写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

 外侧属足三阳经,里侧属足三阴经,附骨疽生于大腿外侧,咬骨疽生于大腿里侧。初起如粟,黄脓小疱,渐生焮痛,寒热往来,高肿红亮为轻,平陷黑硬为重。

阳病指甲青必绝,阴病颧红命必终。疮口有声,似乎儿啼,此属内膜透也。

(槐花散)槐花炒侧柏叶枳壳麸炒川黄连荆芥穗炒水煎服。(定吐丸)丁香二十一粒蝎梢四十九条去毒半夏三个姜制以上为细末,令匀煮枣肉为丸,如黍米大,每服七丸,金器煎汤化服。

痘形平伏无颗粒,团团钻聚若叠钱,外用燕脂调贴法,内服凉血攻毒痊。二证脓势将成,俱服仙方活命饮,脓熟开之,外贴琥珀膏煨脓生肌治之,虚不能敛者补之。

每服八十丸,清米汤送下,【方歌】不思饮食宜胃爱,开胃扶脾效若仙,异功山药苏梗叶,主治:治溃疡脾肾虚弱,或误伤生冷,或气恼劳役,或病后入房太早,以致寒邪乘入中脘,乃生呃逆,急服之。 由思虑伤脾,脾伤则运化迟,故生浊液,流于肌肉,脾气滞郁不舒,凝结而成。

 外治法同疔门,凡疔皆属迅速之证,初觉即当急治,迟则毒火攻心,令人昏愦谵语,恶证悉添,多致不救。 疳泻之证多缘积热伤脾,以致水榖不分,频频作泻,法当清热渗湿,以清热和中汤主之,若泻久不愈,当渐为调理,参苓白术散主之。

Leave a Reply