㊙️韩漫免费无删减网站

㊙️韩漫免费无删减网站

其来在肾,先补其肾,滋其源也。此肺肾虚弱,朝用补中益气汤加肉桂一分,夕用地黄丸而愈。

若呕吐清涎夹乳,小便清利,用大安丸。十全大补汤治诸虚不足,自汗不食,时发潮热等症。

辰砂膏治慢脾冷痰壅滞,手足冷而微搐者。后又伤食,仍服前药,痛止而至暮发热,用六君、柴胡、升麻而痊,此由脾虚下陷,不能升发,故至暮发热也一小儿发热,饮食少思,大便不实,常服芦荟等丸,视其鼻赤,此寒凉之剂,复伤脾土而虚热也,用五味异功散,数剂而愈。

当归太阳少阴经中,是九泉之下,以益肝中阳气,冲天上行,此乃先补其阳,后于足太阴标中,泻足厥阴之火,下伏于阳中。一小儿滞颐,面色痿黄。

眉红亦不可治,可治者用全蝎散、钩藤散等类治之。若因土虚不能生金,金不能平木,木来侮土,而致前症者,以五味异功散加当归、酸枣仁,佐以钩藤饮子补土平木。

少阳胆者,肝之府,界乎太阳阳明之间,半表半里之分,阴阳之气,易于相乘,故寒热多主肝胆经症,以小柴胡汤加减调之。遂用六君、升麻、柴胡、钩藤二剂,饮食渐进,诸症渐愈;又用补中益气汤而安。

Leave a Reply