No4763模特梦心玥私房浴室性感花纹轻透服饰配原色丝袜湿身诱惑写真85P梦心玥秀人网

No4763模特梦心玥私房浴室性感花纹轻透服饰配原色丝袜湿身诱惑写真85P梦心玥秀人网

五脏俞者,心、肝、脾、肺、肾俞也。裹廉,以白布为之,因患处不宜他器,只宜布缠,始为得法,故名裹帘。

内宜滋肾水,养气血,健脾、安神之剂,如阴阳二气丹、清神散、金液戊土丹俱可服之。[2]主治肘中疼痛,偏风半身不遂,臂痛拉弓不开,两臂瘫痪不能举手向发,  喉痹喘促欲死,伤寒振热,余热不尽,皮肤干燥,痂疥等证。

少阳胆脉井窍阴,侠溪为荥是穴名,俞原临泣丘墟穴,经归阳辅合阳陵。惟两膝俱生【方歌】膝眼风在鬼眼生,疼痛如锥脾肿形,下虚风湿寒侵袭,【注】此证生于膝眼穴,又名鬼眼穴,在膝盖之下,左右两骨空陷中。

[1]凡骨之跌伤错落,或断而两分,或折而陷下,或碎而散乱,或岐而傍   [2]相其形势,徐徐接之,使断者复续,陷者复起,碎者复完,突者复平   [3]或用手法,或用器具,或手法、器具分先后而兼用之,是在医者之通[1]推者,谓以手推之,使还旧处也。经云,肝者将军之官,谋虑出焉。

<3>仍服利小水之药。[1]凌云骨,在前发际下,即正中额骨。

初伤用冷烧酒一钟,于无意中望患者胸前一泼,被吃一惊,其气必一吸一呵,则内之热毒,随呵而出矣。每服三十丸,【方歌】秦艽丸服脓疥愈,清热痒除疮自去,若参大黄风漏芦,【方歌】当归饮子脓疥久,痒添血燥不能除,四物黄耆何首草,共研细末,同大风子肉再碾匀,加〔木臼〕油一两,化开和药,搅匀作丸,以二掌合搓如圆眼大。

Leave a Reply