No3741女神周于希Sandy西部农场主题真空背带牛仔秀诱人胴体诱惑写真61P周于希秀人网

No3741女神周于希Sandy西部农场主题真空背带牛仔秀诱人胴体诱惑写真61P周于希秀人网

调补血分之法,于斯着矣,乃或有誉之太过,毁之失实者,不可以不辨也。首言五形者,以脏为主而言其禀;此言六阳者,以腑为表而言其形。

肝伤则心火失其所生,当夏令则火有不足而寒水侮之,因为寒变。诸皆治本,此独治标,盖二便不通,乃危急之候,虽为标病,必先治之,此所谓“急则治其标”也。

若其血温身热者,邪火有余,真阴丧败也,故当死。故凡患症者,多在左肋之下,因胃气积滞而然。

脉浮而紧者,名曰弦也。心虚则脾弱,故破脱肉。

足胫或肿或消,是谓大小。五脏受气于其所生,传之于其所胜;气舍于其所生,死于其所不胜。

人迎在头,阳明脉也。 气归精,故精食气;味归形,故形食味。

Leave a Reply