No3513新人模特熊小诺私房真空服饰配开档肉丝裤袜迷人诱惑写真61P熊小诺秀人网

No3513新人模特熊小诺私房真空服饰配开档肉丝裤袜迷人诱惑写真61P熊小诺秀人网

风胜则动,热胜则肿,燥胜则干,寒胜则浮(原注:寒变为热,神气乃浮),湿胜则濡泻。春斋胗视之曰∶暴病谓之火,怪病谓之痰,用滚痰丸下之而痊。

 何谓少阴之邪从火化而为热曰:脉沉细而数、但欲寐、内烦外躁、或不卧、口中热、下利清水、小便赤是也,用救阴法治之。 毛发须眉,修直而中空。

女人产育,哺养以乳,乳之体居经络气血始终之间也。胆病唾多,喜发太息,口苦嗌干,呕出宿汁,心下澹澹,恐人捕获。

如按鼓皮,其名曰革,中沉俱空,阳亢阴竭。其喻如草如茆,纵能生火,一而去,其力不足以炎上与升明矣,故又喻如茆也。

凡火有二,在脏腑者,升降自如则为气,冲逆上攻则为火∶在经络筋肉间者,流行不滞则为气,壅于一处则为火。黄道自是日行之道,月之九道,又自月行之道也。

人生自幼至老,未有一息驻于其中。一盛而躁,病在手少阳。

Leave a Reply